Sklep internetowy, działający pod adresem www.carpmaster24.pl  prowadzony jest przez: carpmaster24 Mateusz Mazal ,ul.Częstochowska 3a ,42-700 Lubliniec, NIP PL 575-176-77-10, REGON 240627865.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO carpmaster24.pl z 25.12.2014rI. Postanowienia ogólne


Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej  Polskiej za pośrednictwem Internetu.  Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.carpmaster24.pl


II. Zasady składania i realizacji zamówień


1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:


- poprzez stronę internetową www.carpmaster24.pl.

- telefonicznie  pod nr telefonu +48 604 259 789.


- pocztą elektroniczną pod adresem sklep@carpmaster24.pl


2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00.


3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.


4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli  nie będzie mogło potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia.


5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.


6. Realizacja zamówienia następuje:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
- w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania  zamówienia.7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny  pod numerem telefonu +48 604 259 789.


8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia
.

9. W przypadku gdy towar jest niedostępny lub uszkodzony, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność  w terminie 14 dni od dnia anulowani zamówienia.


10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.III. Ceny towarów


1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.


2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.


3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.


4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.


5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.


6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.


7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

9. Filmy prezentacyjne zamieszczone przy produktach nie stanowią oferty handlowej - są zamieszczone tylko w celach promujących towar.IV. Dostawa


1. Wysyłkowa

:

- Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.


-  Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. 
- Czas doręczenia przesyłki wynosi od 3 do 14 dni roboczych
- W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.
- Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.


-  Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować jak najszybciej z www.carpmaster24.pl w celu wyjaśnienia sprawy.


-  Koszt wysyłki wynosi 19 zł w przypadku płatności przelewem lub 25 zł w przypadku płatności „za pobraniem”

- odbiór osobisty w salonie carpmaster24, 42-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 3a

V. Sposoby płatności


1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:


- przelewem na rachunek bankowy podany na stronie www.carpmaster24.pl tj. BGŻ 21 2030 0045 1130 0000 0598 3530.

- za pośrednictwem systemu DotPay

- gotówką przy odbiorze przesyłki po dostarczeniu przez firmę kurierską
.

2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.VI. Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.


3. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.


4. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.


5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres : carpmaster24 Mateusz Mazal, ul. Częstochowska 3a, 42-700 Lubliniec. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.


7. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

9. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.VII. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy


1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.


2 .Na zakupione produkty jest udzielana 12 lub 24 miesięczna gwarancja producenta.

3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.


4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.


5. Towar należy odesłać na adres:carpmaster24 Mateusz Mazal, ul. Częstochowska 3a, 42-700 Lubliniec. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.VIII. Dane osobowe


1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.


2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.IX. Postanowienia końcowe


1. Towar prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.


2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.


3. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.carpmaster24.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących.